بخش های مرتبط
پيام دوستان
mp3 player شوکر
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

عقيل صالح

+ اي عقل! در شکستن پايش چه سود بود؟ کشورگشا شده ست چو تيمور لنگ، دل...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
عقيل صالح
علي سليميان

عقيل صالح

+ من خنده زنم بر دل ، دل خنده زند بر من ، اينجاست که ميخندد ديوانه به ديوانه... #وحشي_بافقي
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
طنين آرامش
من خنده زنم بر غم ، غم خنده کند بر غم ....اينجاست که مي خندد بيگانه به ديوانه
مادر هما
من خنده کنم بر عقل او خنده کند بر من ، آنجاست که ميخندد ويرانه به ديوانه
+ [تلگرام] *مديونيد اگه فکر کنيد اين هوا آلودس . . انديمشک......*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مادر هما
:)
انديشه نگار
:(
مادر هما
برازجون هم تا دو روز همينطوري وابيده بي!:(
+ دل به تو بربست عهد، کز سر جان بگذرد ، جان گران مايه رفت بر سر پيمان دل...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ من نمي دانستم معني هرگز را! تو چرا باز نگشتي ديگر…؟ هوشنگ ابتهاج
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

*پوريا*

+ [تلگرام] او بيشتر از اينکه پرستار جسم هاي مجروح و خسته جنگي باشد ،پرستار قلب ها بود گاهي پرستار قلب هاي بزرگ و صبوري چون قلبِ حسين(ع) و گاهي پرستار قلب هاي کوچکي چون رقيه و هر قلبي که بر تپش آن شهادت نقش مي بست دل زينب را بيشتر تنگ ميکرد براي ذريه علي(ع) که زمين را به مقصد آسمان ترک ميکردند. امان از دل زينب شب عيد است ، شکر خدا را، که ذريه علي،پرستاري به خوبي زينب داشتند. @infinity14
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
شهيداحمدرضالو
بله ، هر آدمي دنيايي داره ، وگرنه به دنيا نيامده !
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ انديشه‌ات جايي رود وآنگه تو را آن جا کشد ، ز انديشه بگذر چون قضا پيشانه شو پيشانه شو...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ جرمي ندارم بيش از اين کز دل هوا دارم تو را ، از زعفران روي من رو مي‌بگرداني چرا ؟ يا اين دل خون خواره را لطف و مراعاتي بکن ، يا قوت صبرش بده در يفعل الله ما يشاء...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ هميشه يادمان باشد که زندگي پيمودن راهي براي رسيدن به خداست و قدم هايمان بايد طوري باشد که حتي دانه کشي زير پايمان له نشود . . .
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ بسوي ما گذار مردم دنيا نمي افتد کسي غير از غم ديرين به ياد ما نمي افتد ز بس چون غنچه از پاس حيا سر در گريبانم نگاه من به چشم آن سهي بالا نميافتد بپاي گلبني جان داده ام اما نميدانم که مي افتد به خاکم سايه ي گل يا نمي افتد رود هر ذره ي خاکم بدنبال پريرويي غبار من بصحراي طلب از پا نمي افتد؟ نصيب ساغر مي شد لب جانانه بوسيدن " رهي " دامان اين دولت بدست ما نمي افتد رهي معيري
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
کسي غير از غم ديرين به ياد ما نمي افتد
همين...
+ اي نور دل و ديده و جانم چوني؟ وي آرزوي هر دو جهانم چوني ؟ من بي لب لعل تو چنانم که مپرس، تو بي رخ زرد من ندانم چوني...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
به به @};-
+ نازم به خورشيدي که در شام غريبان ، بر نيزه ها قرآن به لب با ماه مي رفت ، حتي سر بي پيکر غرقاب خونش ، يک نيزه بالاتر ز دشمن راه مي رفت
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
آموزش پیرایش مردانه اورجینال